Av Amanda Gefter

Postkortet inneholdt bare to ord: "Skynd deg."

John Archibald Wheeler, en 33 år gammel fysiker, var i Hanford, Wash., Og jobbet på atomreaktoren som matte plutonium til Los Alamos, da han mottok postkortet fra sin yngre bror, Joe. Det var sensommeren 1944. Joe kjempet i frontlinjene av andre verdenskrig i Italia. Han hadde en god ide om hva hans eldre bror hadde til. Han visste at Wheeler fem år tidligere hadde satt seg sammen med den danske forskeren Niels Bohr og jobbet frem fysikken til kjernefysjon, og viste at ustabile isotoper av elementer som uran eller snart skal oppdages ...